Rezerwacja

10% zniżki przy rezerwacji na ponad miesiąc przed wycieczką (zobacz cennik)

Rezerwacja odbywa się przez wypełnienie formularza. Jest to rezerwacja wstępna.

Po wysłaniu poprawnie wypełnionego formularza, otrzymujesz maila z potwierdzeniem rezerwacji. Następnie, przed samym przylotem na Korfu (dzień lub dwa dni wcześniej) na podany numer telefonu otrzymujesz smsa z informacją o dacie wycieczki. Wtedy potwierdź swoją rezerwację wysyłając smsa zwrotnego. W ten sposób jesteś na liście uczestników!

Dokładna godzina, o której odbierzemy Cię spod hotelu, jest podana drogą smsową na dzień przed wycieczką. 

Każdy nasz uczestnik odbierany jest spod hotelu i odwożony na miejsce.
Płatność za wycieczkę odbywa się podczas wycieczki gotowką, w walucie Euro.

W razie pytań - zadzwoń:
+48 694 010 566
lub wyślij maila na adres:
kontakt@salatkapogrecku.pl

Zapraszamy do kontaktu!

 
Wybierz wycieczkę i podaj kilka szczegółów
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO - informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest: SAŁATKA PO GRECKU W PODRÓŻY, Vasileiadis G. Ioannis, Fanariou 61, 65 404 Kavala, Grecja.
2. Przetwarzanie danych osobowych przez SAŁATKA PO GRECKU odbywa się w następujących celach:
-kontaktu z klientami,
-organizacji wycieczek,
-legalnego przekraczania granicy grecko – albańskiej.
3. Podstawa przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust 1 c rozporządzenia RODO. 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
5. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.
6. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych jw. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pana/Pani danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji zadania i okres obowiązkowej archiwizacji.
8. Do Pana/Pani danych mogą też mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające, np. firmy informatyczne (odbiorcy) oraz współpracujące z nami firmy turystyczne.
9. Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
11. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.