Kontakt

SAŁATKA PO GRECKU W PODRÓŻY

tel.: 0048 694 010 566
e-mail: kontakt@salatkapogrecku.pl
blog: salatkapogrecku.blog.pl

Vasileiadis G. Ioannis
Fanariou 61
65 404 Kavala, Grecja

A.F.M. (numer NIP): EL 126993103
Wpis do Greckiego Ministerstwa Turystyki EOT
Organizator Turystyki (numer licencji):
0103E70000000201