Kontakt

SAŁATKA PO GRECKU W PODRÓŻY

tel.: +48 694 010 566 lub +48 576 532 438
e-mail: kontakt@salatkapogrecku.pl
blog: salatkapogreckuwpodrozy.pl/blog/

Vasileiadis G. Ioannis
Fanariou 61
65 404 Kavala, Grecja

A.F.M. (numer NIP): EL 126993103
Wpis do Greckiego Ministerstwa Turystyki EOT
Organizator Turystyki (numer licencji):
0103E70000000201